Alan Vincent jegyzetek, tanítások

Alan Vincent Isten felkent apostola, aki apostoli atyaként szolgál világszerte sok vezetőnek, fiatal, fejlődő apostoloknak, gyülekezeteknek és szolgálatoknak. Isten prófétai kinyilatkoztatással áldotta meg őt az Igéből, amely által sokan jutnak el mélyebb érettségre az Isten Királyságának megfelelő életmódban és szolgálatban. A hallgatói meggyőződnek mindarról, amit Isten tartogat nekik és így nagyobb szabású gondolkodásra és cselekvésre bátorodnak fel. Világszerte több városra és térségre hatott már Alan Vincent erőteljes, felkent és kinyilatkoztatáson alapuló szolgálata. Alan széleskörű kapcsolatokkal rendelkezik. Sok, hiteles tapasztalatot szerzett az ébredésről: több 40 éves szolgálatra tekinthet vissza az indiai Bombayben, ahol fiatalon, tudatlanul, baptista és mértéktartó evangéliumi háttérrel megpróbálta kiragadni az embereket a több ezer bálványisten és a kasztrendszer fogságából, vajmi kevés sikerrel. Aztán amikor, kétségbeesett könyörgés után, Isten elkezdte látogatni az összejöveteleit (amit több hónapig tartott megszokni) és Vincent testvér elkezdett azzal a hatalommal imádkozni, amit Jézus a halála és feltámadása által szerzett meg az egyháznak, elkezdtek a sötét bilincsek lehullani az emberekről, akik átélték az evangélium gyógyító és szabadító erejét, valamint azt, hogy Isten fiai mind egyenlőek. Ma már Alan Vincent ténykedésének gyümölcseként kb. háromezer gyülekezet működik egész Indiában a helyi vezetők alatt. Számos egyéb terület mellett jó ajánlólevél még az is, hogy Alan testvér évekig Reinhard Bonnke utómunkás csapatában dolgozott: segített tanítvánnyá tenni és gyülekezetekbe rendezni az evangélizációkon megtért tömeget. A 2000-es évek elején, sok más szolgálóhoz hasonlóan, Isten Alan Vincent figyelmét is a volt szocialista Európa felé irányította, hiszen számos szaktekintély szerint a világnak ezen a részén már bontakozik, és hamarosan végigsöpör az ébredés. Alan több éven át szolgált rendszeresen Lengyelországban, Magyarországon, Ausztriában és  Horvátországban.