Christ for all Nations (CfaN)

Bolygónk nagy részén nem kell bemutatni Reinhard Bonnkét – megelőzi a híre és kinyit előtte olyan ajtókat, amelyek a legtöbb ember előtt zárva maradnak. Evangélista, Istennek nagyszerű szolgája, aki égő szenvedélytől hajtva fáradha- tatlanul buzgólkodik azon, hogy emberek minél nagyobb tömegeit vezes- se Istenhez. Mindent elkövet, hogy az  egyház vezetőit megnyerje a Szent Szellem erejében való evangélizáció ügyének. Nagy- szabású evangélizációi, amelyeken milliók vesznek részt és Krisztust is milliók fogadják el, szemléletesen mutatják be, mire képes Isten, amikor egy ember együttműködik Szent Szellemével. Afrika-szerte, de a világ más részein is nagyszabású evangélizációs kampányokat és „Tűz-Konferenciákat” szervez. Isten látást adott Bonnkénak a Jézus vérével megmosott Afrikáról, és ez megváltoztatta Reinhard életét, sőt a világot is. Az egész mondandóját áthatja  az emberek iránti szeretet, mindig a Keresztet és Krisztus személyét emeli a figyelem középpontjába. Prédikálásait jelek és csodák követik, nem ritka, hogy egyetlen összejövetelére több millióan is összegyűlnek. Csupán az elmúlt évtizedben több mint 52 millió megtérőt jegyeztek fel Bonnke Afrikában tartott evangélizációs hadjáratain. Reinhard hűségesen hirdeti az evangéliumot a Föld néhány legeldugottabb csücskében elfeledetten élő embereknek, és ezzel olyan ébredést robbantott ki, amiről a nyugati média még nem is hallott. Sikere megdöbbentő és nagyra becsülik keresztény vezetők, államfők és mindazok, akiknek az életét megváltoztatta a szolgálata. Reinhard Bonnke a virginiai Regent Egyetem díszdoktora. A Christ for all Nations (CfaN, magyarul: Krisztus a Nemzetekért) elnevezésű nemzetközi evangélizációs szervezet alapítója és vezetője. A szervezet elsősorban Afrikában tevékenykedik, de néha Európában is tartanak buzdító konferenciákat az itteni hívőknek. Mi ezeknek a konferenciáknak a felvételei közül válogattunk már működésünk kezdetétől, 1990-től fogva. Nincs kizárva, hogy a közeljövőben további CfaN felvételek jelennek majd meg magyarul, immár DVD-n is.