Nemzetközi tananyag

Ezt az előadás-sorozatot eredeti kiadója, az amerikai Good Shepherd Ministries majdnem két év sok ezer munkaórája alatt hozta létre. A teljes sorozat jelenleg immár kb. 180 órányi tanításból áll. Az előadások a keresztény élet és szolgálat számos területét felölelik, többek között a személyes evangélizáció, a szellemi harc, az aratás, a segítő szolgálatok, a tanítványság és az adakozás témáját, de beszélnek a házasságról, a gyermeknevelésről és az új teremtés mibenlété-ről, valamint áttekintést nyújtanak az Ó- és az Újszövetségről is. A sorozat célja, hogy a világ lehető legtöbb nyelvére lefordítva egységes bibliai tanítás rend-szert nyújtson Krisztus testének. A Nemzetközi Tananyag igen stratégiai jellegű videós tanfolyam-sorozat, amelynek előadói a világ legjobb keresztény tanítói közül kerülnek ki. A megalkotók a Tananyagot eszköznek szánták ahhoz, hogy világszerte több ezer pásztor kinevelhessen gyülekezet alapító csoportokat gyü-lekezete tagjaiból, de az anyag felhasználási módjainak csak a képzeletünk szabhat határt. Elsődleges célja az alkotók szerint az, hogy videós bibliaiskola-ként működjön akár a legeldugottabb települések kis gyülekezeteiben is. Ezen kívül óriási hatása lehet a Tananyagnak például egy olyan gyülekezetre, amely olyan vezetőséggel küszködik, amelynek nincs lehetősége elmenni egy jó minő-ségű bibliaiskolába. Ezeket az anyagokat misszionáriusok is magukkal vihetik bárhova és otthagyhatják a friss megtértek között szellemi táplálékul, amely még hosszú idővel a távozásuk után is hat. A Nemzetközi Tananyagot forradalmian új eszközként dolgozták ki keresztény szolgálatok, missziós szervezetek, misszionáriusok és nemzeti szintű keresztény vezetők számára, de a kazetták egy része közforgalomba is került, hogy bárki megvásárolhassa őket. Javasol-juk a magyar közösségeknek, hogy a határainkon túl élő magyar hívőket is segítsék ezeknek az anyagoknak az odaajándékozásával. Világunk szántóföldjén az egyik legégetőbb szükséget Isten szerinti, hatékony vezetők kinevelése je-lenti. A Tananyag fő célja, hogy erősítse a szolgálókat képző intézményeket és a helyi gyülekezetek világszerte szolgálati kiképző központokká válhassanak. Jézus arra hívott el minket, hogy képezzünk tanítványokat, ne egyszerűen csak megmentsünk lelkeket. Gondozzuk tovább az új megtérteket és sok más hívőt is színvonalas tanításokkal! A Tananyag teljesen általános érvényű, egyetlen felekezethez vagy szolgálathoz sem kötődik. Alább felsoroljuk a sorozat Alapítványunk által terjesztett darabjait.