Üdvözöljük, lépjen be fiókjába vagy regisztráljon egyet.

Rólunk

Bibliai tanítások és evangelizációs anyagok CD-n, mp3-ban, DVD-n, valamint könyvekben és jegyzetekben mindenkinek.
 
Köszönjük, hogy érdeklődik irántunk! Örömmel ajánljuk fel kiadványainkat, és reméljük, talál közöttük olyat, ami elnyeri tetszését.
 
Kik is vagyunk:
 
A Zúgó Szél Alapítvány felekezetközi, keresztény kiadó, amely 1992. májusában született meg hivatalosan, noha a látás, az alapgondolat már négy évvel korábban megfogant, 1990-ben pedig már kibontakozóban volt.
 
Az Alapítvány létrehozását a következő okok indokolták:
 
Magyarországon az evangéliumi keresztény kultúra az 1990-es évek elejéig igencsak gyerekcipőben járt, mivel Európa nyugati részén és az Amerikai Egyesült Államokban már lezajlott az ipari forradalom, a tudomány ugrásszerű fejlődése, a polgári demokrácia kialakulása és ? nem utolsó sorban ? egymást követték az ébredések, Isten jelenlétének különféle kiáradásai, amelyeket kiemelkedő prédikátorok szolgálatai fémjeleztek, amikor Magyarország és egész Kelet-Európa még csak elkezdte levetni a feudalizmus maradványait, hatalmi harcoktól, elnyomóktól, kiskirályoktól, etnikai villongásoktól és vérontástól szenvedett. El sem jutottak hozzánk a világ más részein zajló szellemi megújulások hírei, még kevésbé a hullámai. Isten szuverén kegyelmének köszönhetően nálunk is volt a két háború között néhány jelentősebb megújulás az egyházon belül, hallottunk például néhány gyógyulási csodáról is, de a hátrányos politikai fejlemények miatt ezek nem tudtak igazán kibontakozni.
 
A második világháború után pár évvel az evangéliumi kereszténység elnyomása következett. Nyilvánvaló, hogy ha a keresztény életgyakorlatból elvesszük a természetfölötti tényezőt, akkor a lényegétől és vonzerejétől fosztjuk meg, hiszen a kereszténység természeténél fogva természetfölötti: természetfölötti jelenség az egyén Istenhez fordulása (megtérése), a Szent Szellem kiáradása és működése, maga Isten lénye. Nagy tisztelettel adózunk azoknak a testvéreinknek, akik az elnyomás évtizedei alatt kitartottak hitükben, vállalták a rendőrségi zaklatásokat és a bizonytalanságot, ugyanakkor pedig fogadták a keresztény irodalmat csempésző külföldi misszionáriusokat, akik szintén saját testi épségüket és személyi szabadságukat kockáztatták, amikor segítségünkre siettek. Az ő áldozatkészségük jelentős eszköz volt a hazai keresztény közösség túlélésében. Mégis meg kell jegyeznünk, hogy az elnyomás miatt a magyar hívők túlnyomó többsége csak túlélni, kibírni próbálta a földi siralomvölgyet, amíg a mennybe nem jut, ahol ? hitük szerint ? minden nehézségnek és szenvedésnek vége.
 
A nyolcvanas évek végén kerültek a kezünkbe olyan videokazetták és könyvek, amelyek a keresztény tapasztalatnak az általunk ismeretlen győzelmes, örvendező oldalát mutatták be. Ennek jellemzője Isten erejének, jelenlétének látható megnyilvánulása. Ez az élmény gyökeresen megváltoztatta az Istenről és az Ő követéséről alkotott addigi fogalmainkat, és úgy éreztük, hogy mindenkinek meg kell tudnia, miről is szól a kereszténység valójában. Elkezdtük keresni a hivatalos formát, amelynek révén az ilyen (immár magyar nyelvre fordított) videokazettákat és nyomtatott tanításokat az egész nemzethez eljuttathatjuk.
 
Szinte ezzel párhuzamosan kezdődött el hazánkban a rendszerváltás, szűnt meg az ideológiai elnyomás és nyílt meg előttünk a szabadság útja. Nem volt többé akadálya keresztény szervezetek létrehozásának és működésének. Itt éltek viszont az országban azok a két-három nemzedéket felölelő milliók, akik már nem a keresztény erkölcsi alapokon és mentalitáson nevelkedtek. A marxizmus-leninizmus elvette az emberektől Istent és nem adott helyette semmit. Mivel nem voltak az emberek életében abszolútumok, mindenki azt tette, amit jónak látott és mindannyian ismerjük a ma már nyilvánvaló következményeket: a pénz hajszolását, amely valódi elégedettséget sosem hoz, de elidegeníti egymástól az embereket; a családok szétesését, a csonka családokban élő gyerekeket, akiket szüleik helyett az óvoda és az iskola nevel és akik néha elmenekülnek a felnőttek rideg világából, ezáltal saját vesztükbe rohanva; magányos, boldogtalan öregeket, akikkel senki sem törődik és szociális otthonokba zsúfolva vagy szobájuk négy fala közé zárva tengetik életüket; az öngyilkosságok számának ijesztő növekedését különösen a fiatalok között a reménytelenség és kilátástalanság bizonyítékaként; a nagyarányú alkohol- és kábítószer fogyasztást, aminek okai között szerepel az, hogy az emberek nem látják életük értelmét és nem találják a megoldást gyötrő problémáikra; valamint a bűnözési statisztikákat. A szabadsággal együtt begyűrűzött a pornográfia és az okkultizmus is, az új tévécsatornák sem csak olyan filmeket sugároznak, amelyeket minden korosztály nyugodtan megnézhet.
 
A fent felsoroltak érzésünk szerint még indokoltabbá tették a bibliai tanítások megjelentetését, mert meggyőződésünk szerint a Szentírásban található a válasz az egyéni és társadalmi élet minden problémájára.
 
Az elmúlt években több mint kétszáz videoprogramot adtunk közre, ezen belül több sorozatot, az utóbbi időben ezek már DVD-n kaphatók. E kiadványok zöme angolról szinkronizálva jelent meg. Az eredeti kiadók között szerepel a CfaN (Christ for all Nations, Reinhard Bonnke evangélista szolgálata - tőlük a legfrissebb kiadványunk a 2006-ban a romániai Temesváron rendezett Tűzkonferencia öt DVD-je), a Derek Prince Ministries, az új-zélandi Dove Ministries (Bill Subritzky evangélista szolgálata), a berlini Philadelphia Bibliaiskola, a Good Shepherd Ministries (a Nemzetközi Tananyag című videós bibliaiskola sorozat létrehozója), a müncheni Gospel Life Center (ahonnan az évente megrendezésre kerülő pásztor- és vezetői konferenciák kazettái közül adtunk ki néhányat), az Answers In Genesis teremtéstudományi alapítvány, a svájci MimaVision, a bécsi City Church, a grazi BLAST Ministries, a Costa Rica-i Rony Chaves és a dél-afrikai Amanda Buys szolgálata, a Kanaan Ministries is. Kiadtuk ezen kívül az Ellel East Ministries két budapesti konferenciájának és két felekezetközi imanapnak a videofelvételét is. Nem utolsósorban említjük Betty Tapscott 1995-ös magyarországi szolgálatának felvételeit. Ő a Zúgó Szél Alapítvány meghívására jött el, tartott egy háromnapos konferenciát a belső gyógyulás témájában és ellátogatott három gyülekezetbe is. Nagy vállalkozásunk volt 1999. novemberében és 2000. őszén a budapesti Pásztor- Vezető Konferencia videofelvételének elkészítése és kiadása is.
 
Az évek során néhány általunk nélkülözhetetlennek ítélt könyvet is kiadtunk, amelyek közül Oral Roberts A hitmagban rejlő csodaJakov Damkani Miért pont én, Betty Tapscott Szabadon a belső gyógyulás által és Dutch Sheets Közbenjáró imádság című műveit emeljük ki. A világméretekben hatékonyan működő evangélizációs módszer, az Alpha irodalmát is mi kezdtük el kiadni magyarul. Néhány éve az Alpha szolgálat már annyira kiterjedt, hogy külön alapítványt hozott létre.
Kiadványaink számos témát felölelnek, köztük az evangélium hirdetését, az emberi személyiség helyreállását a megváltás segítségével, az egyház működését, a nők szerepét, a vezetőképzést, a New Age Mozgalom leleplezését és a területi közbenjárást.
 
2000. óta az ébredés, a társadalmi átalakulás és ehhez kapcsolódóan a stratégiai imádkozás kiadványaink fő témája. Az egész az átütő erejű Átalakulások I. és II. video kazetták kiadásával kezdődött. Nem elégedhetünk meg azonban azzal, hogy vágyakozva gyönyörködünk Isten máshol megnyilvánuló jelenlétében és erejében. Mi is átélhetjük ugyanezt itt, Magyarországon, de ehhez meg kell tanulnunk, mi támogatja és mi hátráltatja a kívánatos folyamatokat. Ezt a tanulást szeretnénk elősegíteni számos kiadványunkkal a 40/70-es Ablak imamozgalmat beindító hannoveri Gedeon Serege II. konferencia 17 audio kazettájától kezdve, több gyakorlatias megközelítésű szeminárium felvételén keresztül, Chuck D. Pierce és Rebecca Wagner Sytsema Az egyház eljövendő háborúja és ifj. George Otis Információn alapuló közbenjárás c. könyvéig. Bízunk benne, hogy egyre több keresztényt fog érdekelni mindez és egyre többen vállalkoznak majd arra a nehéz, szellemi harcra, aminek révén eljuthatunk odáig, hogy a megváltás valósága megnyilvánuljon hazánk életének minden területén.
 
Az utóbbi évek felfedezése számunkra Alan Vincent szolgálata. Amikor először hallottuk tanítását, rögtön éreztük, hogy neki megmutatta Isten a válaszokat, az átalakuláshoz vezető utat. Azóta szorosan együttműködünk Alan egyik szellemi fiával és európai képviselőjével, az osztrák Franz Lippivel, aki szintén apostoli szolgáló. Rendezvényeiken sokszor szolgálunk élő tolmácsolással és hangfelvétellel. Számos tanításuk magyar kiadására engedélyt kaptunk. Bízunk benne, hogy ez az együttműködés segíti a magyar Eklézsiát az ébredés munkájának elvégzésében.
 
Ebben az ismertetőben nem említettük meg kiadványaink minden csoportját. Szeretettel hívjuk az érdeklődőket webáruházunkba, ahol részletesen tanulmányozhatnak mindent és az egyes kategóriák elején további ismertetéseket olvashatnak.
 
Video felvételeink hanganyagának egy része már CD-n is kapható. 2004-ben kezdtük el új hangfelvételeink kiadását CD-n és mp3-ban, 2005. óta pedig már a DVD-ink is szaporodnak.
 
Élni kívánunk a kapcsolatfelvétel lehetőségeivel más kelet-európai országok keresztény szolgálataival vagy odaszánt hívőivel is, hogy együttműködhessünk kiadványaink lefordításában az ő anyanyelvükre is.
 
Kiadványainkról, tevékenységünkről szívesen adunk felvilágosítást
az 1/280-0655-ös telefonszámon.
Címünk: 1193 Budapest, Áram u. 3/A.
E-mail: zugoszel@hu.inter.net
Minden olvasónknak jó egészséget, anyagi biztonságot és tartalmas életet kívánunk.
 
A Zúgó Szél Alapítvány munkatársai